Foto op de achtergrond

Consultatie

Van eenmalig meedenken met een collega die vragen heeft over problematiek of behandeling van een kind tot deskundigheid bevorderen door supervisie of cursus.

Wij bieden consultatie aan collega’s, huisartsen, gebiedsteams en anderen die met kinderen en jongeren werken. Dit betekent dat wij vanuit onze expertise over hechting, ontwikkeling en trauma meedenken over casuïstiek. Dit kan telefonisch maar ook op locatie.

Wij geven supervisie vanuit het psychodynamisch kader over kinder- en jeugd behandelingen. Dat kan zijn in het kader van een opleiding. Maar het kan ook op eigen initiatief. Heleen Mülder is geregistreerd supervisor door de VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie)en de NVP. Wij superviseren ook collega's die niet in opleiding zijn.

Wij verzorgen cursussen op maat op het gebied van gehechtheid bij kinderen en volwassenen, zoals:

  • normale gehechtheidsontwikkeling bij kinderen,
  • verstoorde gehechtheidsontwikkeling en herkenning hiervan;
  • gehechtheidsstijlen bij volwassenen en gevolgen voor het functioneren.