Foto op de achtergrond

Diagnostiek

Wij nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek. Daarna volgt meestal een onderzoek. Doel hiervan is zicht te krijgen op de achtergrond van de klachten en de mogelijkheden van kind en gezin. Een onderzoek kan bestaan uit gesprekken, testen en/of spelobservatie. Met uw toestemming vragen we informatie van anderen als school en huisarts. In het adviesgesprek bespreken wij met u onze visie op de verkregen informatie en het behandelvoosrstel. Op grond hiervan doen we een behandelvoorstel. Als er overeenstemming over is begint daarna de behadeling.