Jong volwassenen

Misschien weet je waardoor het komt en wil je daar wat aan doen. Misschien begrijp je er niets van en wil je dat graag met hulp uitzoeken om er meer greep op te krijgen. Ook kan je bij ons terecht als je last hebt van onzekerheid over wie je bent en wat je wilt. Als je in je kindertijd problematische omstandigheden hebt meegemaakt of trauma’s, is het soms lastig als jong volwassene je eigen weg te gaan. Ook in zulke gevallen is psychotherapie te overwegen. Samenwerking met ouders/verzorgers is ook in deze leeftijdsgroep belangrijk, maar er zal (meer) met de jongere zelf worden afgewogen hoe dat kan worden.