Ouder en babyhulp

Wat doen wij?

Samen met u kijken we wat er nodig is om de relatie tussen u en uw baby te verbeteren: soms heeft een baby speciale zorg nodig; soms worden ouders gehinderd door pijnlijke gevoelens, opgerakeld door de bevalling of de baby zelf; soms spelen gebeurtenissen als medische ingrepen een rol.

Wij helpen u om uw kindje en uzelf beter te begrijpen. Vaak verminderen de klachten daardoor al. Vervolgens zijn er diverse werkwijzen waarmee wij kunnen helpen zodat u en uw kindje meer van elkaar kunnen genieten. De hulp duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

Omdat zicht op de integrale ontwikkeling in deze fase belangrijk is, werken we samen met andere deskundigen voor het jonge kind in het Infant Netwerk Friesland.

Infant Mental Health

Wij bieden hulp vanuit de Infant Mental Health visie. Dit is een internationaal ontwikkelde kijk op kinderen met aandacht voor de samenhang tussen de lichamelijke, verstandelijke, emotionele en relationele ontwikkeling van het kind. Gebleken is dat de eerste levensjaren voor een groot deel bepalen hoe kinderen later in het leven staan. Voor een baby is de relatie met de ouders hierbij het belangrijkste.

Door de snelle ontwikkeling van het jonge kind kan hulp vaak kort duren. Daarom is het zinvol niet te lang te wachten met hulp zoeken.