Foto op de achtergrond

Wie zijn wij?

Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.

Heleen Mülder

Heleen MülderIs klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist. Zij is gespecialiseerd in psychodynamische psychotherapie (lid NvPP). Vanuit de behandeling van kinderen met hechtingsproblematiek is zij zich gaan verdiepen in hulp aan ouders en baby’s / peuters. Voordat zij zich in 2002 zelfstandig vestigde in Drachten werkte zij bij jeugdpsychiatrie te Groningen en in het VU-ziekenhuis te Amsterdam. Vanaf 2000 is zij docent bij de Gz-psycholoog opleiding te Groningen. Zij is geregistreerd supervisor VKJP.

 

Wytske Lycklama à Nijeholt

Lida HiemstraIs psychotherapeut. Ze is vanaf 2016 zelfstandig gevestigd in Drachten. Daarvoor werkte ze van 2002 tot 2016 bij Kinnik, Kind en Jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Haar aandachtsgebieden zijn traumagerelateerde klachten, hechtingsproblematiek, zelfbeeldproblematiek en angst- en stemmingsproblematiek. Ze is in opleiding tot EMDR practitioner.

Anke Bons

Anke BonsIs Gz- psycholoog en psychotherapeut. Zij is vanaf 2008 zelfstandig gevestigd te Drachten. Zij is indertijd begonnen bij het Autisme Team Noord Nederland en toenmalige Therapeutische Pleegzorg Daarna heeft zij jarenlang gewerkt bij de GGZ Jeugd te Groningen. Aandachtsgebieden zijn voor haar de vroege ontwikkeling en hoe verstoringen kunnen doorwerken in de verdere ontwikkeling. Naast psychotherapie van kinderen heeft zij veel ervaring met behandeling van jongeren en jong-volwassenen. Vanaf 2008 is ook zij als docent verbonden aan de Gz-psycholoog opleiding te Groningen.

 

 

Alle drie zijn B.I.G. geregistreerd psychotherapeut, lid-specialist van de VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie) en lid van de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten).