Wie zijn wij?

Heleen Mülder

Is klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist. Zij is gespecialiseerd in psychodynamische psychotherapie (lid NvPP). Vanuit de behandeling van kinderen met hechtingsproblematiek is zij zich gaan verdiepen in hulp aan ouders en baby’s / peuters. Voordat zij zich in 2002 zelfstandig vestigde in Drachten werkte zij bij jeugdpsychiatrie te Groningen en in het VU-ziekenhuis te Amsterdam. Heleen is opgenomen in het register CRKBO. Ze is geregistreerd supervisor en docent VKJP en geeft op aanvraag workshops rond ouder- baby behandeling (IMH).

Wytske Lycklama à Nijeholt

Is psychotherapeut. Ze is vanaf 2016 zelfstandig gevestigd in Drachten. Daarvoor werkte ze van 2002 tot 2016 bij Kinnik, Kind en Jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Haar aandachtsgebieden zijn traumagerelateerde klachten, hechtingsproblematiek, zelfbeeldproblematiek en angst- en stemmingsproblematiek. Ze is in opleiding tot EMDR practitioner.

Ingrid Born

Is psychotherapeut en EMDR-practitioner.


B.I.G. registratienummers

Alle drie zijn B.I.G. geregistreerd psychotherapeut, lid-specialist van de VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie) en lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

Heleen Mülder 19051538025

Wytske Lycklama à Nijeholt 99915057816

Ingrid Born 59066948316