Wie zijn wij?

Wytske Lycklama à Nijeholt

Is psychotherapeut. Ze is vanaf 2016 zelfstandig gevestigd in Drachten. Daarvoor werkte ze van 2002 tot 2016 bij Kinnik, Kind en Jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Haar aandachtsgebieden zijn traumagerelateerde klachten, hechtingsproblematiek, zelfbeeldproblematiek en angst- en stemmingsproblematiek. Ze is in opleiding tot EMDR practitioner.

Ingrid Born

Is psychotherapeut, EMDR-practitioner en sensorimotor psychotherapeut (level 1). Ze is vanaf 2022 één dag in de week werkzaam in de Psychotherapiepraktijk Jeugd Drachten. Daarvoor werkte zij van 2000 tot 2007 als kinder- en jeugd psychotherapeut bij Altrecht Kind en Jeugd GGZ in Utrecht en is zij vanaf 2007 werkzaam in Friesland. Eerst bij Kinnik, Kind en Jeugd GGZ en bij Fier! en vanaf 2010 volledig als zelfstandig psychotherapeut gevestigd in Bolsward. Haar aandachtsgebieden zijn vroegkinderlijk trauma en trauma in de hechtingrelatie, angst- en stemmingsproblematiek en het onderzoeken en behandelen van disfunctionele kernopvattingen over het zelf in de ontwikkelende persoonlijkheid.

Anja Kolschmann

Is GZ-Psycholoog en Infant Mental Health specialist (DAIMH). Anja werkt sinds oktober 2023 voor 1,5 dag in de week bij Psychotherapie Jeugd Drachten. Daarnaast werkt ze sinds 8 jaar in gezinskliniek De Borch van Verslavingszorg Noord Nederland. Daarvoor werkte Anja 9 jaar in het infantteam en jeugdteam van GGZ Drenthe, kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar aandachtsgebied is de hulp aan ouders en hun (ongeboren) baby, peuter of kleuter waarbij de ouder-kindrelatie centraal staat.

Sara Sikkes

Is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Daarnaast heeft zij de registratie tot cognitief gedragstherapeut en is zij ook supervisor voor de VGCT. Zij is EMDR practitioner en senior schematherapeut. Sara werkt sinds augustus 2023 voor 1 dag in de week voor de praktijk, dit doet zij op ZZP basis. Daarnaast werkt ze voor BuurtzorgT. Sara heeft lange tijd voor Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt en daarna een aantal jaren voor VNN, hier werkte ze met name met adolescenten. Haar aandachtsgebieden zijn angst-, stemmings- en traumaklachten waarbij zij altijd systemisch kijkt en werkt.


B.I.G. registratienummers

Allen zijn B.I.G. geregistreerd psychotherapeut, lid-specialist van de VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie) en lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

Wytske Lycklama à Nijeholt 99915057816

Ingrid Born 59066948316

Anja Kolschmann 19911768825

Sara Sikkes 69922125625 (KP) / 89922125616 (PT)