Wie zijn wij?

Heleen Mülder

Is klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist. Zij is gespecialiseerd in psychodynamische psychotherapie (lid NvPP). Vanuit de behandeling van kinderen met hechtingsproblematiek is zij zich gaan verdiepen in hulp aan ouders en baby’s / peuters. Voordat zij zich in 2002 zelfstandig vestigde in Drachten werkte zij bij jeugdpsychiatrie te Groningen en in het VU-ziekenhuis te Amsterdam. Heleen is opgenomen in het register CRKBO. Ze is geregistreerd supervisor en docent VKJP en geeft op aanvraag workshops rond ouder- baby behandeling (IMH).

Anke Bons

Is Gz- psycholoog en psychotherapeut. Zij is vanaf 2008 zelfstandig gevestigd te Drachten. Zij is indertijd begonnen bij het Autisme Team Noord Nederland en toenmalige Therapeutische Pleegzorg Daarna heeft zij jarenlang gewerkt bij de GGZ Jeugd te Groningen. Aandachtsgebieden zijn voor haar de vroege ontwikkeling en hoe verstoringen kunnen doorwerken in de verdere ontwikkeling. Naast psychotherapie van kinderen heeft zij veel ervaring met behandeling van jongeren en jong-volwassenen. Vanaf 2008 is ook zij als docent verbonden aan de Gz-psycholoog opleiding te Groningen.

Wytske Lycklama à Nijeholt

Is psychotherapeut. Ze is vanaf 2016 zelfstandig gevestigd in Drachten. Daarvoor werkte ze van 2002 tot 2016 bij Kinnik, Kind en Jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Haar aandachtsgebieden zijn traumagerelateerde klachten, hechtingsproblematiek, zelfbeeldproblematiek en angst- en stemmingsproblematiek. Ze is in opleiding tot EMDR practitioner.

Alle drie zijn B.I.G. geregistreerd psychotherapeut, lid-specialist van de VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie) en lid van de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten).

B.I.G. registratienummers

Heleen Mülder 19051538025

Anke Bons 19042243816

Wytske Lycklama à Nijeholt 99915057816