psychotherapie

Een kinder- en jeugdpsychotherapeut helpt kind en jongere meer zicht te krijgen op de eigen gevoelens en gedachten, angsten en verwachtingen. Dit gebeurt op een manier die past bij leeftijd en ontwikkeling.

Wanneer Psychotherapie?

Iedereen is wel eens prikkelbaar, verdrietig of bang. Jongeren kunnen moeite hebben met het maken van eigen keuzes. Maar als dat lang duurt of steeds terugkomt word je moedeloos. Sommigen trekken zich dan terug terwijl anderen juist steeds de confrontatie zoeken. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het gezin of op school en de ontwikkeling kan vastlopen. Omdat er altijd sprake is van een wisselwerking met de omgeving vinden wij het betrekken van ouders bij de behandeling essentieel. In sommige situaties is psychotherapie niet haalbaar. Mede daarom vinden wij telefonisch vooroverleg belangrijk.

Wat houdt de behandeling in?

Individuele psychotherapie

In psychotherapie gaat het erom wat het kind of de jongere bezighoudt. Samen zoeken we naar de betekenis van gedrag en gevoelens. Dit kan via spel, tekeningen of gesprek. We proberen de problemen te begrijpen en welke (onbewuste) patronen zijn ontstaan . Wanneer deze bewuster worden, ontstaat ruimte voor verandering. Psychotherapie brengt de ontwikkeling weer op gang.

Ouderbegeleiding

Voor een kind zijn ouders en verzorgers de belangrijkste personen. Daarom is er altijd ouderbegeleiding naast een kinderpsychotherapie. Ouders worden geholpen hun opvoeding bij te stellen zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkeling en de problemen van hun kind. Bij jongeren gaan we na in welke mate ouderbegeleiding gewenst is.

Doel van de behandeling

Het doel van psychotherapie is afname van klachten maar ook de ontwikkeling weer op gang brengen.

Hoe lang duurt het?

Meestal nemen de klachten binnen enkele maanden af. Daarna is tijd nodig om de onderliggende patronen te veranderen. De uiteindelijke duur hangt af van hoe complex de problemen zijn.