Foto op de achtergrond

Praktisch

Over aanmelding, bereikbaarheid, kosten en andere praktische zaken.

Aanmelding

Dit kan telefonisch of per mail. Daarna wordt in alle gevallen besproken wat wij voor u /uw kind kunnen betekenen.

Bij cliënten boven de18 jaar verloopt de verwijzing per definitie via de huisarts. Voor jeugd kan dit of via de huisarts of via het gebiedsteam waar het kind onder valt. 

Telefonisch spreekuur

Wij zijn op maandag, dinsdag en woensdag tussen 12 en 13 uur rechtstreeks te bereiken. Omdat wij geen secretariaat hebben krijgt u buiten deze tijden vaak het antwoordapparaat te horen. Als u inspreekt dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wachttijd tot eerste gesprek

De wachttijd is circa 10 weken. Voor baby’s en peuters is er geen wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kosten

Voor jeugd 0-18 jaar worden de kosten ( zowel basis- als ook gespecialiseerde GGZ) vergoed door de gemeente waar de minderjarige is ingeschreven. Wij hebben contracten met alle Friese gemeenten. Voor volwassenen (18+) worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij contracten. Bij de aanmelding kunnen wij u vertellen of de kosten vergoed worden.

Klachten

Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs wanneer u ons dit laat weten. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van onze beroepsvereniging, de NVVP te Utrecht.