Praktisch

Aanmelding

Dit kan telefonisch of per mail. Daarna wordt in alle gevallen besproken wat wij voor u /uw kind kunnen betekenen.

Bij cliënten boven de18 jaar verloopt de verwijzing per definitie via de huisarts. Voor jeugd kan dit of via de huisarts of via het gebiedsteam waar het kind onder valt.

Telefonisch spreekuur

Wij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 12 en 13 uur rechtstreeks te bereiken. Omdat wij geen secretariaat hebben krijgt u buiten deze tijden vaak het antwoordapparaat te horen. Als u inspreekt dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wachttijd tot eerste gesprek

Verwijzers kunnen onze actuele wachttijden vinden in de beschikbaarheidswijzer.

Kosten

Voor jeugd 0-18 jaar worden de kosten ( zowel basis- als ook gespecialiseerde GGZ) vergoed door de gemeente waar de minderjarige is ingeschreven. Wij hebben contracten met alle Friese gemeenten. Voor volwassenen (18+) worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij contracten. Bij de aanmelding kunnen wij u vertellen of de kosten vergoed worden.

Crisis en telefonische bereikbaarheid

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts. Ingeschreven cliënten kunnen tijdens werkdagen altijd telefonisch contact met ons opnemen en bij geen gehoor de voicemail inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Na 17.00 uur kunt u contact opnemen met de dokterswacht. Dit geldt ook voor het weekend.

Waarneming

Bij afwezigheid van uw therapeut wordt de waarneming binnen de praktijk geregeld.