Privacy

Als psychotherapeuten zijn wij door wetgeving en onze beroepscode gehouden aan grote zorgvuldigheid bij het omgaan met cliënt-gegevens.
Vanaf 25 mei 2018 is daarbij van kracht de AVG, Europese wetgeving voor Verwerking Persoonsgegevens. In het kort komt deze er op neer dat wij nu ook moeten aantonen hoe wij dat doen. Daarnaast moeten we ondermeer ook aantonen dat de bedrijven die wij nodig hebben om ons werk te doen, zoals de softwareleverancier en de accountant, volledig voldoen aan de eisen van privacywetgeving.
Daar zijn we mee bezig. De documenten hierover die gereed zijn, vindt u hier onder.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u daarover altijd per mail, brief of telefoon contact met ons opnemen.

Download het document Intern Privacybeleid door hier te klikken