Beroepscode

Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

De beroepscode van de psychotherapeut kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria geldend voor onze beroepsgroep. Deze zijn in te zien in: Het kwaliteitsbeleid van de LVVP

Rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psychotherapeut, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk direct met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kunt u bij een zelfstandig gevestigd psychotherapeut een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in die regio. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Alle informatie omtrent de klachtenregeling vindt u op www.lvvp.info

Kwaliteitsstatuut

Iedere praktijk binnen de GGZ dient te beschikken over zogenaamd kwaliteitsstatuut. Psychotherapie Jeugd Drachten beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat u hier kan inzien: 

Privacyverklaring

Hoe met uw privacy wordt omgegaan leest u  in de privacyverklaring.